فلسفه روزه

در روایات ما یک سری حکمت های ظاهری روزه را بیان می کند هشام بن حکم از امام صادق (ع) می پرسد: چرا روزه گرفتن برمردم واجب شد؟امام فرمود:برای این که فقیر وغنی هر دو در امساک یکسانندوهر دو نباید بخورند و بیاشامند .افرادی که دارا هستندو همیشه سیرند رنج گرسنگی را تحمل نکردندلذا بوسیله روزه گرفتن رنج گرسنگی را تحمل می کنند تا درد گرسنگان را بچشند…

این نازل ترین درجه روزه گرفتن است ،انسان در غیر ماه مبارک هم نباید آنقدر بخورد که همیشه سیر باشد ودرد گرسنگان را نچشد.

منبع: کتاب اسرار عبادات آیت الله جوادی آملی،ص84

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
عبارت تصویر را بازنویسی نمائید. (غیرحساس به حروف کوچک و بزرگ)